Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.

 

Stavy zvířat: 

570 krav

155 býků

2 plemenní býci

340 telat

300 jalovic


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464