Zemědělské družstvo Dolní Hořice

Zemědělské družstvo Dolní Hořice vzniklo v roce 1975 sloučením družstev Dolní Hořice, Pořín, a Prasetín. V roce 2007 k sobě fůzí připojilo ještě ZOD Agro Chýnov a v této podobě je dodnes.

 

Družstvo hospodaří na 2045 ha orné půdy a 501 ha trvalých travních porostů

 

Zaměření převáženě na rostlinnou a živočišnou výrobu a od roku 2011 zahájen provoz bioplynové stanice.

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

Prodej brambor (odrůda Princess, Red Anna)

netříděné brambory 6,- Kč/kg

tříděné brambory 9,- Kč/kg

Prodej po dohodě s panem Musilem na telefonu 724 79 10 15

Výdejní termín na brambory a obilí za zvýhodněné ceny pro členy a pronajímatele pozemků bude ve dnech:

13. října 2017 (pátek)     9:00 - 11:30   12:30 – 15:30

14. října 2017 (sobota)    8:00 – 11:00