Zemědělské družstvo Dolní Hořice

Zemědělské družstvo Dolní Hořice vzniklo v roce 1975 sloučením družstev Dolní Hořice, Pořín, a Prasetín. V roce 2007 k sobě fůzí připojilo ještě ZOD Agro Chýnov a v této podobě je dodnes.

 

Družstvo hospodaří na 2045 ha orné půdy a 501 ha trvalých travních porostů

 

Zaměření převáženě na rostlinnou a živočišnou výrobu a od roku 2011 zahájen provoz bioplynové stanice.

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
FAX 381299015
00114464
DIČ CZ00114464

VÝDEJ A PRODEJ OBILÍ

V ZD DOLNÍ HOŘICE V ROCE 2016

Výdejní termíny:

pátek 26. srpna 2016        9:00 – 12:00    13:00 – 16:00

pátek 2. září 2016            9:00 – 12:00    13:00 – 16:00

sobota 3. září 2016           8:00 – 11:00

pátek 9. září 2016            9:00 – 12:00    13:00 – 16:00

sobota 10. září 2016         8:00 – 11:00

Ceny obilí (pšenice, ječmen):

280,- Kč/q pro členy a zaměstnance

max. 6 q – pracující člen, zaměstnanec

max. 3 q – nepracující člen

Obilí nad stanovené množství a pro ostatní zájemce bude prodáváno za aktuální tržní cenu v uvedený den.

Obilí je možné vyzvednout ve skladu v Radostovicích – proti úhradě

v hotovosti.

Pytle na výměnu nebudou požadovány.