Zemědělské družstvo Dolní Hořice

Zemědělské družstvo Dolní Hořice vzniklo v roce 1975 sloučením družstev Dolní Hořice, Pořín, a Prasetín. V roce 2007 k sobě fůzí připojilo ještě ZOD Agro Chýnov a v této podobě je dodnes.

 

Družstvo hospodaří na 2045 ha orné půdy a 501 ha trvalých travních porostů

 

Zaměření převáženě na rostlinnou a živočišnou výrobu a od roku 2011 zahájen provoz bioplynové stanice.

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

Členská schůze družstva proběhne dne 15. 6. 2018 od 10:00 hodin v kulturním domě v Dolních Hořicích.

Pozvánka a plná moc ke stažení zde:

https://www.zddolnihorice.cz/slozka/clenska-schuze-2018/

NABÍDKA PRÁCE:

Zemědělské družstvo Dolní Hořice

hledá brigádníka na místo

nočního hlídače

do areálu družstva v Kloužovicích

Místo je vhodné i pro ženy.

Bližší informace:

na emailu: predseda@zddolnihorice

na telefonu: 724 79 10 12