KONTROLNÍ KOMISE

Předseda kontrolní komise:

Vlastimil Sváček

Členové kontrolní komise:

Ing. Milan Mádle

Libor Zeman


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464