KONTAKTY: 

předsedkyně

Ing. Hana Čápová

mobil: 724 79 10 12

email: predseda@zddolnihorice.cz

agronom (místopředseda)

Ing. Vlastimil Šíma

mobil: 724 79 10 14

email: agronom.zddh@seznam.cz


technik rostlinné výroby

Vlastimil Musil

mobil: 724 79 10 15


hlavní zootechnik

Petr Jílek

mobil: 724 79 10 28

email: zootechnik@zddolnihorice.cz


zootechnik – farma Pořín, Chotčiny, Prasetín

Jiří Hladík

mobil: 724 79 10 17

Hladik.Jirka@seznam.cz


zootechnik – farma Kloužovice

Ing. Lukáš Svoboda

mobil: 724 79 10 19

email: zdhorice.klouzovice@volny.cz


zootechnik – farma Kloužovice

Edita Bezoušková

mobil: 724 79 10 16

klouzovice@zddolnihorice.cz


obsluha bioplynové stanice

Daniel Balog

mobil: 724 79 10 24

email: bps@zddolnihorice.cz


nákupčí

Miroslav Šedivý

mobil: 724 79 10 27

email: nakupci@zddolnihorice.cz


ekonom

Ing. Milan Mádle

mobil: 724 79 10 25

email: ekonom@zddolnihorice.cz


finanční účetní

Petra Janů

telefon: 381 79 10 10

mobil: 724 79 10 20

email: zddolnihorice@volny.cz
email pro zasílání faktur: fakturace@zddolnihorice.cz


pokladní + skladová účetní

Marie Bednářová

telefon: 381 79 10 11

mobil: 724 79 10 26

email: sklady@zddolnihorice.cz


mzdová účetní

Ladislava Musilová

telefon: 381 79 10 17

mobil: 724 79 10 13

email: zddolnihorice@seznam.cz


evidence pozemků a zvířat

Věra Markvartová

telefon: 381 79 10 14

mobil: 724 79 10 23

email: pozemky@zddolnihorice.cz


dílna

telefon: 381 79 10 19

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

Oznámení o provádění aplikací v souladu s § 51 odst. 2 zákona 326/2004 Sb.

O rostlinolékařské péči ve znění platných novel

Na základě výše citovaných právních předpisů přechází informační povinnost vůči chovatelům včel z Obecních úřadů na nás.

Proto vám jako majiteli/majitelce včelstev hlášených v oblasti půdních bloků dle LPIS, obhospodařovaných firmou Zemědělské družstvo Dolní Hořice, oznamujeme provádění ochrany rostlin NP, ZNP a směsí přípravků na ochranu rostlin k zajištění zemědělské prvovýroby.

- termín aplikace od 9.4.2018

- aplikace proběhne na všech našich blocích v katastrech: Hartvíkov, Oblajovice, Prasetín, Lejčkov, Dolní Hořice, Chotčiny, Mašovice, Dub u Ratibořských Hor, Velmovice, Kloužovice, Chýnov, Dobronice u Chýnova, Záhostice, Kladruby, Pořín, Nové Dvory u Pořína

- použité registrované přípravky a pomocné látky - viz. registr Připravků na ochranu rostlin dostupný na webových stránkách ministerstva zemědělství

Oznámení je vyvěšeno i na našich webových stránkách.

Aplikace přípravků na ochranu rostlin a jejich směsí budou na námi obhospodařovaných pozemcích probíhat stejně jako v uplynulých letech, tedy s maximálním respektem vůči ochraně včel.