KONTAKTY: 

předsedkyně

Ing. Hana Čápová

email: predseda@zddolnihorice.cz

agronom (místopředseda)

Ing. Vlastimil Šíma

mobil: 724 79 10 14

email: agronom.zddh@seznam.cz


technik rostlinné výroby

Vlastimil Musil

mobil: 724 79 10 15


hlavní zootechnik

Petr Jílek

mobil: 724 79 10 28

email: zootechnik@zddolnihorice.cz


zootechnik – farma Pořín, Chotčiny, Prasetín

Jiří Hladík

mobil: 724 79 10 17

Hladik.Jirka@seznam.cz

zootechnik – farma Kloužovice

Lucie Mazalovská

mobil: 724 79 10 31

klouzovice@zddolnihorice.cz


obsluha bioplynové stanice

Daniel Balog

mobil: 724 79 10 24

email: bps@zddolnihorice.cz


nákupčí

Miroslav Šedivý

mobil: 724 79 10 27

email: nakupci@zddolnihorice.cz

mechanizátor

Patrik Hladík

mobil: 724 79 10 29

email: dhmechanizator@seznam.cz


ekonom

Ing. Milan Mádle

mobil: 724 79 10 25

email: ekonom@zddolnihorice.cz


finanční účetní

Petra Janů

telefon: 381 79 10 10

mobil: 724 79 10 20

email: zddolnihorice@volny.cz
email pro zasílání faktur: fakturace@zddolnihorice.cz


pokladní + skladová účetní

Marie Bednářová

telefon: 381 79 10 11

mobil: 724 79 10 26

email: sklady@zddolnihorice.cz


mzdová účetní

Ladislava Musilová

telefon: 381 79 10 17

mobil: 724 79 10 13

email: zddolnihorice@seznam.cz


evidence pozemků a zvířat

Věra Markvartová

telefon: 381 79 10 14

mobil: 724 79 10 23

email: pozemky@zddolnihorice.cz

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

Bližší Informace ke  korespondenčnímu hlasování "per rollam" najdete zde:

členská schůze 2021