Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.

 

Stavy zvířat (k 31.12.2021):

552 krav

185 býků

362 telat

276 jalovic


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464