Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.

 

Stavy zvířat (k 30.4.2019):

560 krav

198 býků

2 plemenní býci

363 telat

293 jalovic


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

,,Produkujeme konzumní brambory v kvalitě Q CZ  - což je kvalita ověřená certfikačním orgánem, kdy je kontrolována správnost osevního postupu, hnojení, použití ekologického přípravku na ochranu rostlin, nákupu sadby a ostatní evidence"

certfikát Q CZ