Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa.

 

Stavy zvířat: 

580 krav

140 býků

2 plemenní býci

380 telat

250 jalovic


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

Prodej brambor (odrůda Princess, Red Anna)

netříděné brambory 6,- Kč/kg

tříděné brambory 9,- Kč/kg

Prodej po dohodě s panem Musilem na telefonu 724 79 10 15