Členská schůze 2021 - hlasování "per rollam"

Tabulková příloha 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 2,42 MB |Soubor: Tabulková příloha 2020

Výkaz zisků a ztrát 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 321,88 kB |Soubor: Výkaz zisků a ztrát 2020

Rozvaha 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 626,11 kB |Soubor: Rozvaha 2020

průvodní dopis

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 452,18 kB |Soubor: průvodní dopis


Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

,,Produkujeme konzumní brambory v kvalitě Q CZ  - což je kvalita ověřená certfikačním orgánem, kdy je kontrolována správnost osevního postupu, hnojení, použití ekologického přípravku na ochranu rostlin, nákupu sadby a ostatní evidence"

certfikát Q CZ