Členská schůze 2021 - hlasování "per rollam"

Tabulková příloha 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 2,42 MB |Soubor: Tabulková příloha 2020

Výkaz zisků a ztrát 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 321,88 kB |Soubor: Výkaz zisků a ztrát 2020

Rozvaha 2020

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 626,11 kB |Soubor: Rozvaha 2020

průvodní dopis

7. 6. 2021 |Typ: PDF |Velikost: 452,18 kB |Soubor: průvodní dopis


PRODEJ OBILÍ

Výdejní termíny:

pátek   10. září 21 9:00–12:00          13:00 – 16:00

sobota 11. září 21 8:00 – 11:00

pátek   17. září 21 9:00 – 12:00        13:00 – 16:00

sobota 18. září 21 8:00 – 11:00

Vice informací zde: prodej obilí

Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

,,Produkujeme konzumní brambory v kvalitě Q CZ  - což je kvalita ověřená certfikačním orgánem, kdy je kontrolována správnost osevního postupu, hnojení, použití ekologického přípravku na ochranu rostlin, nákupu sadby a ostatní evidence"

certfikát Q CZ