PRODEJ OBILÍ

Výdejní termíny:

pátek   10. září 21 9:00–12:00          13:00 – 16:00

sobota 11. září 21 8:00 – 11:00

pátek   17. září 21 9:00 – 12:00        13:00 – 16:00

sobota 18. září 21 8:00 – 11:00

Vice informací zde: prodej obilí

Kontakt

Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Dolní Hořice 57, ***** 391 55 Chýnov
381791011
00114464
DIČ CZ00114464

,,Produkujeme konzumní brambory v kvalitě Q CZ  - což je kvalita ověřená certfikačním orgánem, kdy je kontrolována správnost osevního postupu, hnojení, použití ekologického přípravku na ochranu rostlin, nákupu sadby a ostatní evidence"

certfikát Q CZ